Tvenkinių kasimas. Kas svarbu?

tvenkiniu kasimas

Tvenkinių kasimo idėjai kilus, pirmiausia siūloma apsispręsti, kokiam tikslui jis bus skirtas, – maudytis, žuvims veisti, ar tik dekoratyvinis. Kita sąlyga, į kurią nevalia neatsižvelgti, – sklypo plotas.  Ar suformuotas vandens telkinys bus tinkamas maudytis ir teiks malonumą, apie 80 proc. lemia teisingi individualūs sprendimai, kuriuos sąlygoja vietos situacija. Gera vieta tvenkiniams kasti – pieva ir plotai toliau nuo arimų ir ūkinių pastatų. Vandens telkinį galima iškasti ir aukštumose. Jeigu kasant nebus pažeistas vandenį sulaikantis nelaidusis dirvožemio sluoksnis, tokioje vietoje susikaups krituliai.

Tvenkinių kasimas reikalauja tam tikros technikos bei specialių žinių. Geriausia tvenkinį kasimu užsiimti tokioje vietoje, kur natūraliai vanduo nesilaiko (smėlis, žvyras ir kiti laidūs dirvožemiai). Net ir labai sekliam – 1,5-2 m gylio vandens telkiniui būtina suformuoti šlaitus. Kad jie neslinktų, nuolydžio kampas turi būti 1:2, maudymosi zonoje paprastai krantai dar nuožulnesni – 1:3 ar 1:4. Vykstant natūraliai dirvos erozijai statesni šlaitai neišvengiamai nuslenka. Geriausiai vandenį sulaiko molis. Įrengiamo vandens telkinio kranto linija negali būti arčiau kaip 3 m iki storesnių nei 30 cm skersmens saugotinų medžių kamienų. Tik iškasus tvenkinį patariama lietaus vandenį nukreipti taip, kad jis netekėtų per iškastos žemės paviršių. Tam galima įrengti filtracinę vagą – kad vanduo pirmiausia patektų į ją ir įsisunktų gruntą. Kai kuriais atvejais būtina kloti tinklą ar tekstilę. Padeda paklota ir sutvirtinta velėna. Tvenkinį iškasus pernelyg gilų ir stačiais šlaitais, lietus ir polaidžio vanduo išplaus šlaitus, juos vėliau teks tvarkyti, be to, iškyla pavojus, kad į tokį tvenkinį gali kas nors įkristi. Pažeidus drenažą galima sugadinti (užtvindyti) savo ar kaimyno žemės sklypus, į tvenkinį neapgalvotai suleisti drenažo vandenys gali pabloginti jos vandens kokybę.

Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione, privaloma raštu pateikti informaciją Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Lietuvos geologijos tarnybai. Jeigu kūdra ne didesnė nei 3 arai, projekto ir leidimo kasybos darbams nereikia.

Prireikus iškasti didelės apimties duobes tvenkiniams, baseinui, pastato pamatams, individualiųjų namų ir gyvenviečių buitinių nuotekų valymo įrenginiams, įvairių didelių talpų patalpinimui vertėtų kreiptis į žemės kasimo darbus atliekančias įmones.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *